aboutnzu.jpg
Menu

Sanace zdiva - odstranění vad omítek a zdiva.

zateplování budov, fasády, zednické a obkladačské práce

Sanace zdiva - odstranění vad omítek a zdiva

Zvýšená vlhkost zdiva spodní stavby spojená s velkým zasolením a výskytem mikroorganismů způsobuje celou řadu závad, které se projevují postupným opadávaním omítek, lokální destrukcí zdiva a výrazným zhoršováním mikroklimatu - zejména v suterénních a přízemních prostorách. Některé části objektů se pak stávají z hygienického hlediska nevyužitelné.

Stupeň narušení omítek a zdiva bývá ovlivněn:

- Stářím budovy
- Polohou budovy vzhledem k terénu
- Stavem popřípadě absencí vodorovných a svislých izolací proti působení vody
- Stavem odvodňovacích prvků v okolí budovy
- Nevhodnými stavebními úpravami v okolí objektu
- Stavem vnitřních rozvodů a kanalizace

Vady, které se působením vlhkosti a sanility na objektech vyskytují můžeme rozdělit na vady:

- Estetické
- Hygienické a ekologické
- Poruchy statické a stavebně konstrukční

Pro správný návrh sanace zdiva je ve většině případů nutné provést stavební průzkum, který zjistí:

- Příčiny vnikání vlhkosti do konstrukce
- Materiálové složení vlhkostí namáhaných konstrukcí
- Stav, popřípadě existenci hydroizolací
- Obsah vlhkosti v materiálech
- Chemismus zdiva

Z analýzy poznatků zjištěných při stavebním průzkumu se určí optimální způsob sanace objektu. O sanačním opatření rozhoduje:

- Stavebně technický stav konstrukcí
- Požadavky majitele objektu na využití sanovaných prostor
- Složitost provedení
- Účinnost sanačního opatření

Stavební společnost Qaria textum s.r.o.zajistí:

- Provedení průzkumu objektu
- Zjistí potřebné vlhkosti jednotlivých konstrukcí
- V případě potřeby zajistí rozbor zdiva z hlediska obsahu solí
- Provede měření povrchových teplot v kritických místech konstrukcí
- Provede měření relativní vlhkosti a teploty v místnostech s výpočtem rosného bodu
- Navrhne optimální způsob sanace objektu

Na základě návrhu optimálních opatření Společnost Qaria textum s.r.o. provede následující sanační práce:

- Odkopání budov s vytvořením drenáže a dodatečné svislé izolace
- Dodatečné horizontální izolace technologií podřezání řetězovou pilou nebo chemické injektáže
- Tlakové injektáže lokálních průsaků vody
- Systém hydroizolačních stěrek v kombinaci s chemickou injektáží a sanačními omítkami
- Sanační omítky

Firma Qaria Textum s.r.o. nabízí zateplování domů,
rekonstrukce interiérů, půdní vestavby, montáž obkladů
a dlažeb, výměnu oken a dveří, rekonstrukce bytových jader,
opravy vnitřních omítek panelových
domů a ostatní stavební práce.
QARIA TEXTUM s.r.o., Pod Šternberkem 306, 763 02 Zlín – Louky
e-mail: qaria@qaria.cz
telefon: 774 129 115 - Stanislav Šnedorf
Copyright © Jerry 2015-2024